L’ús d’aquest lloc web, www.menorcaenllaut.com, implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Dades identificatives

En compliment del deure informació establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de les dades identificatives del propietari del domini www.menorcaenllaut.com:

Titular: Menorca en Llaut S.L.
Domicili: Serra Morena D-2, 07701, Maó, Menorca
NIF: B05488671
Telèfon: 667 903 557
Correu electrònic: info@menorcaenllaut.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web, propietat de Menorca en Llaut, atribueix la condició d’usuari, el qual accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús incloses en el present avís legal.

Ús del portal

El lloc web www.menorcaenllaut.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”), pertanyents a Menorca en Llaut. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensiva al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En el cas que es produeixi aquest registre, l’usuari haurà de facilitar i mantenir de forma veraç, exacta, actualitzada i completa la informació sobre la seva identitat.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Menorca en Llaut o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Menorca en Llaut no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda en el lloc web, si bé haurà d’atenir-se a les prescripcions i els advertiments que s’estableixin para determinats documents i aplicacions.

En el cas que en el lloc web www.menorcaenllaut.com s’habiliti alguna eina de participació dels usuaris, Menorca en Llaut es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a la seva semblar, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Menorca en Llaut no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els diversos mecanismes de participació que s’habilitin en el lloc web.

Protecció de dades

Menorca en Llaut complirà estrictament la normativa vigent a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la privadesa i confidencialitat.

Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir accés, Menorca en Llaut pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal. En aquest cas, l’usuari dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a Menorca en Llaut a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’acord amb el qual estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Així mateix, l’usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal a Menorca en Llaut , queda informat que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el qual estableix la LOPD, fent arribar la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, a través del correu electrònic info@menorcaenllaut.com.

Menorca en Llaut adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a la disposició dels usuaris. Encara així, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Política de cookies

Menorca en Llaut utilitza cookies pròpies i de tercers al seu llocs web per a poder millorar els serveis que presta. Per a més informació, l’usuari pot consultar la pàgina de Política de cookies.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, els sons, les bases de dades, els codis i tot un altre material en qualsevol altre format, són propietat de Menorca en Llaut. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o enviar tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es tingui l’autorització expressa i per escrit de Menorca en Llaut.

S’autoritza l’usuari a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per a l’ús personal, privat i no lucratiu, això és, sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Menorca en Llaut no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament.

Malgrat adoptar totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, Menorca en Llaut no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de Menorca en Llaut.

Modificacions

Menorca en Llaut es reserva el dret de modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-ho.

Enllaços

Menorca en Llaut posa a la disposició dels usuaris enllaços a efectes purament informatius, però sense que Menorca en Llaut conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web aliens als quals s’estableixen enllaços. Per això, Menorca en Llaut no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

L’establiment d’un enllaç des d’un lloc web aliè cap al lloc web de Menorca en Llaut no suposa que, entre Menorca en Llaut i el titular de l’altre lloc web, hi hagi cap tipus de vincle o relació jurídica. Menorca en Llaut no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web des del qual es fa l’enllaç.

Dret d’exclusió

Menorca en Llaut es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

Legislació aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius en aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.