Reserves i pagaments

Per formalitzar una reserva, es realitzarà es pagament per avançat del 30% de l’import total de la reserva. El client serà informat via correu electrònic de les diferents modalitats de pagament per abonar la fiança. IVA inclòs.
Es 70% restant de l’import s’abonarà el dia d’arribada, abans de l’embarcament.

Cancel·lacions per part del client

Si desitges cancel·lar la teva reserva, contacta amb nosaltres tan aviat com es pugui, enviant-nos un correu electrònic a info@menorcaenllaut.com, o trucant-nos al telèfon +34 667 903 557.
Si la cancel·lació és per malaltia o per causes degudament justificades, es procedirà a la devolució del 20% de l’import total de la reserva. El 10% restant s’abonarà en concepte de despeses d’administració.
Si la cancel·lació no té una causa degudament justificada, no es reemborsarà al client la fiança.

Cancel·lacions per causes climatològiques

L’activitat està condicionada per la meteorologia. Si considerem que les condicions meteorològiques no són les òptimes per gaudir d’una gran jornada, farem el possible per desplaçar el vaixell a una altra zona de l’illa on les condicions siguin més favorables.
En cas de no poder realitzar finalment l’excursió, es podrà canviar la data dins de la mateixa temporada, o es procedirà a la devolució del 20% de l’import total de sa reserva. El 10% restant s’utilitzarà en concepte de despeses d’administració.

Cancel·lacions per part de Menorca en Llaut

En cas de cancel·lació per avaria de l’embarcació, o indisponibilitat del patró, es retornarà al client l’import total de la fiança, o s’acordarà el canvi de data de sortida, si el client ho desitja.

Descomptes i promocions

Si vols llogar el nostre vaixell en exclusiva durant 2 o més dies, per cada dia acumulat es restarà un 5% del preu base segons temporada, podent acumular un màxim d’un 30% de descompte (7 dies).

Penalitzacions per pèrdua o trencament de material

En cas de pèrdua o trencament del material proporcionat per Menorca en Llaut, es penalitzarà al client amb els següents imports:

  • Ulleres de snorkel: 15 €
  • Tub de snorkel: 2 €
  • Taula de SUP: 200 €
  • Armilla salvavides: 50 €